آرایانا سازان الماس

۱۱مهر ۱۳۹۸

      ۱ نام هسته یا واحد فناور آریانا سازان الماس ( آسا ) ۲ نام مدیر عامل یا لیدر داود مافی بالانی ۳ مرحله رشد یا پیش رشد مرحله رشد ۴ عنوان ایده محوری سیمان سبز روانساز ۵ تلفن ۰۹۳۷۴۰۰۲۳۳۰ – ۰۲۱۵۶۷۹۵۲۷۷ ۶ پست الکترونیک arianasazanalmas@gmail.com ۷ بیوگرافی از مسئول مربوطه مهندس عمران […]