گرافیک و رسانه پر

۱۱مهر ۱۳۹۸

با توجه به نیازهای جامعه امروزی به استفاده از المان های محیطی و مجازی در جهت تبلیغات و پیش برد اهداف گروه گرافیک، رسانه پر انواع خدمات مربوطه را در دسترس مشتریان عزیز میگذارد. ایده محوری: شبکه اجتماعی گرافیست های ایرانمحلیست برای گردهم‌آیی گرافیست های ایران عزیزمان برای به نمایش گذاشتن کارهای خود و اشتغال‌زایی […]