راشا نرم افزار

۱۱مهر ۱۳۹۸

نام هسته : راشا نرم افزار سامان نام مدیر عامل : هادی رحیم زاده  این هسته در مرحله پیش رشد قرار دارد عنوان ایده محوری : همه کاره  تلفن : ۰۲۱۷۱۰۵۳۰۰۰۶ پست الکترونیک : info@hamekaresho.ir بیوگرافی از محصول مربوطه : شرکت راشا نرم افزار سامان از سال ۹۶ فعالیت خود را شروع کرده است ، […]