صفحه اصلی

۱۷شهریور ۱۳۹۸

شاخص‏‎ترین مزیت، قرار گرفتن محققان در یک فضای پژوهشی است، که تبادل افکار مستمر با دیگر محققان و موسسات تحقیقاتی در کنار یکدیگر را موجب می‏‎شود. افزون بر این استفاده از خدمات اسکان، پروژه‎‏یابی، اطلاع‏‎رسانی، خدمات آزمایشگاهی و عمومی و اعتبار تحقیقات فرصت‏‎های دیگری است که می‏‎توان از آن بهره‏مند شد. 

۱۷شهریور ۱۳۹۸

• بستر سازى در راستاى ایجاد فرصت‏‎هاى شغلى به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهى جهت توسعه فن‎آورى‌هاى پیشرفته  • ایجاد فضاى مناسب جهت تجارى کردن دستاوردهاى تحقیقاتى و فن‏‎آورانه • حمایت از ایجاد و توسعه کارآفرینى و تحقق نوآورى‌هاى فن‏‎آورانه • کمک به رونق اقتصاد محلى و ملی مبتنى بر دانش و فن‎آوریهاى […]

۱۷شهریور ۱۳۹۸

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند و رباط کریم از سال ۱۳۹۰ با هدف حمایت از  دانشجویانی که در زمینه های مختلف کارآفرینی ایده های جدیدی دارند تأسیس شده است و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت‌های جدید را فراهم می‌کند. در حال حاضر بیش از ۶ واحد و هسته […]